Volleyball for funksjonshemmede

Volleyball for funksjonshemmede

Idrett er for alle, det er noe som et fastslått i de norske konvensjonene. Selv om ski og fotball er det de fleste driver med, fins det tusenvis av andre aktiviteter. Men idrett er ikke like lett for alle. Noen sliter med at det ikke fins noen tilbud til trening og opplæring, andre idretter er veldig kostbare.

Men det fins flere grupper som vil drive sport, nemlig de funksjonshemmede. Denne gruppen er stor, for blant annet både blinde og bevegelseshemmede kommer innenfor denne gruppen, for å nevne noen. Primus motorer mener at slike hindringer ikke er noe stort problem. Ser man på et spill som volleyball, vil mange tenke det ikke er mulig å gjennomføre på en god måte. Men i dag fins det mange utøvere i volleyball for funksjonshemmede, som i tillegg er en egen gren i Paralympiaden.  Her kommer noen opplysende fakta om volleyball for funksjonshemming i Norge.

Hvordan spiller man volleyball med en funksjonshemming

De fleste som spiller volleyball har en funksjonshemming som hindrer dem i å stå oppreist. Sporten har derfor fått navnet sittevolleyball. Man kan spille denne formen for volleyball innendørs og ute på sand. Volleyball er intenst og krevende, og man skulle nesten ikke tro funksjonshemmede kunne klare det. Derfor er også volleyball noen av de mest populære idrettene for funksjonshemmede.

Det man trenger er et nett som er over 1 meter og en bane som de 6X10 meter. Man kan ha 3 eller 6 spillere på laget. Sittevolleyball har de samme reglene som vanlig volleyball, og poengene blir fordelt i sett og match. Hvert sett går til 25 og man må vinne best av fem sett.

Hvem kan bli med?

Idrett for funksjonshemmede er et tilbud for alle. Selv funksjonsfriske kan delta, noe som er ganske uvanlig for denne typen idrett. Men først og fremst gjelder volleyball som sittevolleyball for funksjonshemmede. Om man ikke kan sitte på egen hånd, kan rullestol fungere. Selv slede kan brukes for å spille volleyball.

Vil man prøve seg i denne idretten kan man teste diamantvolleyball, og her kan venner og familie til den funksjonshemmede også delta. Minivolleyball er også en slik variant der alvoret senkes og leken forsterkes.

Er miljøet stort i Norge?

Er miljøet stort i Norge?

Norge er en nasjon av idrettsutøvere. Både profesjonelle og amatører kan drive med volleyball, eller hvilken som helst annen idrett om det er ønskelig. Volleyball er en av de idrettene som har flest deltakere, og i Norge har sporten til og med en velfungerende serie for klubber over hele landet. Klubbene organiseres under NVBF. Det er de som organiserer seriene, gir støtte til klubber og har hjelpemidler de kan bruke for å utøve sporten.

Norge er en stor nasjon i paralympiske leker, og Volleyball for funksjonshemmede er en stor sport. Det fleste store byene i Norge har tilbud om volleyball for funksjonshemmede, og de største miljøene finner man i Oslo og Trondheim. Det er et tilbud som er viktig for mange som ellers ikke kunne utfolde seg i idrett og lek. Bli med du også, for volleyball for funksjonshemmede er kjempemoro.

Kanskje du også liker…

© 2021 uisvolley